Vad betyder VDN F555? Här är svaret!

vdn

Funderar du på vad second hand-porslinet tål och inte tål? Från sextiotalet och fram till 1973 märktes allt porslin för att du som konsument skulle få bättre koll på varans hållbarhet. Bakom märkning stod Varudeklarationsnämnden VDN. Under porslinet finns finns exempelvis stämpeln VDN F555.

Vad kan du då läsa ut av stämplarna? Förutom att du vet ungefär inom vilket tidspann som porslinet tillverkades så avslöjas även vilken typ av gods som porslinet är gjort av. Bokstaven som finns före numret anger typ av gods, de tre siffrorna anger vad glasyren tål. Den första siffran avser glasyrens egenskaper, andra siffran lämplighet för vissa slag av maträtter och sista siffran tålighet för diskning.

B = benporslin
P = fältspatporslin
V = vitroporslin
S = stengods
F = flintgods
K = kalkgods
L = lergods

Glasyr
1 = Tål ej snabba temperaturväxlingar.
3 = Ingen risk för glasyrsprickor vid snabba temperaturväxlingar. Självsprickor kan uppstå efter en tid.
5 = Ingen risk för glasyrsprickor

Mat
1 = Tål ej maträtter som innehåller sura ämnen.
3 = Tål ej långvarig beröring med maträtter som innehåller sura ämnen.
5 = Tål alla maträtter

Diskning
1 = Kan skadas vid diskning
3 = Tål handdisk 45 °C
5 = Tål maskindisk 75 °C

Så av VDN F555 kan vi utläsa att det är:

Flintgods
Ingen risk för glasyrsprickor
Tål alla maträtter
Tål maskindisk 75°C